Z mateřské zpátky do práce

Vrátit se z mateřské zpátky do práce není snadné

Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen garantovat ženě, že se z mateřské zpátky do práce může vrátit na stejnou pozici, ze které odcházela. Ne vždy je však zákon v tomto smyslu dodržen. Zaměstnavatel často danou pozici v rámci reaogranizace zruší a žena tak o práci přijde stejně.

Na jednu stranu to odporuje zákonu, na stranu druhou je třeba se také vcítit do role zaměstnavatele. Mateřská může trvat až 3 roky a za tu dobu se může situace na trhu rapidně změnit. Je tedy poněkud nereálné požadovat, aby musel majitel firmy za každou cenu držet místo, které se mu nevyplácí. Pokud bude místo udržovat pouze „uměle“, aby dostál své povinnosti ze zákona, může to mít negativní vliv na jeho podnikání.

Z mateřské zpátky do práce se žena může vrátit dle svého uvážení. Maximální hranice je stanovena na tři roky. V případě, že se ženě narodí další dítě, prodlužuje se zmíněná lhůta o další roky za druhé dítě. I v těchto případech by měl zaměstnavatel pracovní pozici podržet.

Každopádně je zřejmé, že z mateřské zpátky do práce je obtížné se vrátit. Za dobu, co byla žena doma, se mohl její obor posunout velmi rychle dopředu a ona s nim do jisté míry ztratila kontakt. Proto je vhodné být alespoň v občasném styku s bývalou firmou a udržovat si stálý přehled o daném oboru.

Většina žen, které se vrací z mateřské zpátky do práce, vám jistě potvrdí, že je tomu tak. A jaké jsou vaše osobní zkušenosti?

Vložit inzerát