Pravidla nakládání s osobními údaji Nabídky práce s.r.o.

Informace

Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Nabídky práce s.r.o., IČO: 28997875, se sídlem Nádražní 60/114, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku pod Sp. Zn. C. 158832, vedenou u Městského soudu v Praze. Nabídky práce s.r.o. plní při zpracování osobních údajů roli správce i zpracovatele. Nabídky práce s.r.o. je správcem v případě osobních údajů, které vyplníte při reakci na inzerát volného pracovního místa tak i při vytvoření a správě profilu. V případě poskytnutí osobních údajů v reakci na inzerát volného pracovního místa, stává se správce i přímo zákazník. Nabídky práce s.r.o. pak působí jako zpracovatel, který tyto údaje pro zákazníka sbírá a dále zpracovává.

Ochranu vašeho soukromí bereme vážně. Pokud máte jakékoliv dotazy obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů ou@nabidkyprace.cz

Osobní údaje, které zpracováváme a jak je používáme

Osobních údajů zpracováváme v náborovém procesu, tzn. když využíváte naše služby jako jsou nabidky-prace.cz, seznam-prace.cz, prace-administrativa.cz, prace-skolstvi.cz, prace-ve-vyrobe.cz, prace-skolstvi.cz, prace-strojirenstvi.cz, prace-zdravotnictvi.cz, prace-doprava.cz, prace-ekonomie.cz, prace-elektrotechnika.cz, prace-finance.cz, prace-marketing.cz, prace-telekomunikace.cz, prace-zemedelstvi.cz, prace-obchod-a-prodej.cz, prace-v-chemickem-prumyslu.cz, hrjobs.cz, prace-farmacie.cz, prace-vyzkum.cz, cateringjobs.cz, prace-stavebnictvi.cz, prace-justice.cz, urad-prace.cz.

Určité údaje jsou povinné a ty sloužící k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon). Ostatní údaje uchazeči uvádí ve svých životopisech a profilech, aniž bychom některé údaje výslovně požadovali. Není možné vyjmenovat osobní údaje, které zpracováváme, neboť neexistuje jednotný vzor životopisu a každý uchazeč o zaměstnání může uvádět zcela odlišné údaje.
Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny.
Účel je vždy uveden v poučení o ochraně osobních údajů, nebo v textu souhlasu se zpracováním.

Údaje získané na základě používání webových stránek a prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování webových stránek využívá Nabídky práce s.r.o. informace o Vámi prohlížených nabídkách a společnostech nebo nabídkách, na které jste odpověděli a jiné aktivitě na webových stránkách Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči Pro zasílání nabídek a jiných novinek od Nabídky práce s.r.o. Zpracování zahrnuje Vaše jméno a emailovou adresu. Zpracování probíhá v automaticky a přihlášení k odběru nabídek je zcela dobrovolný. Lze je odvolat pro prostřednictví rozhraní nebo kontaktovat email ou@nabidkyprace.cz

Další zpracovatelé

Nabídky práce s.r.o. může dále využít pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který Nabídky práce s.r.o. určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Nabídky práce s.r.o. jako zpracovatele využívá:

Facebook Ireland Limited, Irsko
Google Ireland Ltd, Irsko; služby obchodními názvy AdWords, Google Analytics, AdSense

Vaše údaje pod kontrolou

Uživatel má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům informace o zpracování těch osobních údajů, žádost je možné zaslat na email ou@nabidkyprace.cz Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a uživatel souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. Žádost je možné zaslat na emailem ou@nabidkyprace.cz Pokud se domníváte, že Nabídky práce s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu s Vaším právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu.

Vložit inzerát