Ukončení pracovního poměru dohodou

Ukončení pracovního poměru dohodou: Důvod se uvádí jen na žádost zaměstnance

Ukončení pracovního poměru dohodou může na rozdíl od výpovědi nastat i v době pracovní neschopnosti či těhotenství zaměstnance. Již samotný název tohoto dokumentu napovídá, že na ukončení pracovního poměru se obě strany dohodnou. Stejně tak jsou srozuměny s přesným datem, kdy zaměstnanec opustí své pracoviště. Nemusí ani následovat výpovědní lhůta. Pracovní poměr může skončit třeba hned následující den od obdržení písemného dokumentu.

Ne všichni zaměstnanci si toho jsou vědomi, ale i po ukončení pracovního poměru dohodou mají právo na tříměsíční odstupné. Nárok na odstupné je nutné podložit v dohodě informací o tom, co bylo důvodem k rozvázání pracovního poměru. Pokud v dohodě řádné zdůvodnění skončení pracovního poměru chybí, bude zaměstnanec při případném váhání proplacení ze strany zaměstnavatele, ve složitější situaci a jen velmi obtížně se bude moci odstupného domoci.

Ukončení pracovního poměru dohodou patří k běžné variantě skončení pracovního poměru. Má mnoho společných atributů s klasickou výpovědí, ale v některých nuancích se přeci jen liší. Proto je zaměstnancům doporučováno, aby si při ukončení pracovního poměru dohodou pečlivě prostudovali veškeré nutné náležitosti tohoto dokumentu.

Vložit inzerát