Ukončení pracovního poměru

Ukončení pracovního poměru: Výpovědí, dohodou, okamžitě a ve zkušební lhůtě

V praxi existují čtyři způsoby ukončení pracovního poměru. Nejčastěji se setkáte s rozvázáním pracovního poměru výpovědí. Podat ji mohou obě strany. Zaměstnavatel však musí udat důvod, který odpovídá důvodům uvedeným v zákoně. Aby byla výpověď v souladu se zákonem, musí být podána písemnou formou. Od prvního dne následujícího měsíce poté následuje dvouměsíční výpovědní lhůta, která končí uplynutím posledního dne druhého měsíce. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci odstupné ve výši trojnásobku jeho průměrného výdělku.

Ukončení pracovního poměru je možné také po vzájemné dohodě, a to písemnou formou. Termín ukončení pracovního vztahu závisí rovněž na tom, jak se spolu obě strany dohodnou. Zdůvodnění ukončení pracovního poměru je nutné vysvětlit pouze, když o to zaměstnanec sám požádá.

Pracovní poměr může rovněž skončit okamžitě a bez výpovědní lhůty. Běžně se tento způsob označuje jako okamžité rozvázání pracovního poměru. Pro jeho naplnění mohou existovat dva důvody. Prvním je skutečnost, kdy je zaměstnanec pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu vězení. Za druhé může zaměstnavatel přikročit k této krajní variantě v případě, kdy zaměstnanec poruší obzvlášť závažným způsobem své povinnosti.

Posledním typem zrušení pracovního vztahu se nazývá ukončení pracovního poměru ve zkušební lhůtě. Je nutné jej doručit druhé straně písemně, a to alespoň 3 dny před jejím vypršením.

Po ukončení pracovního poměru byste měli po zaměstnavateli požadovat zápočtový list, potvrzení o průměrném čistém výdělku, evidenční list důchodového pojištění, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Popřípadě si můžete navíc vyžádat posudek o pracovní činnosti.

Vložit inzerát