Sexuálnímu obtěžování na pracovišti

Sexuálnímu obtěžování na pracovišti je vystaveno tisíce žen

Sexuálnímu obtěžování na pracovišti je ročně vystavováno tisíce žen. Jako trestný čin je toto konání kvalifikováno ale až v posledních letech. Společně s tím, jak se mění klima ve společnosti, mění se také vnímání skutků dříve považovaných za zcela běžné. Mezi ně patří právě boj proti sexuálnímu obtěžování na pracovišti.

Pro soudce je ale často velmi těžké dokazovat, že určitý typ chování přerostl v porušení zákona. Někdo může považovat za zásah do sexuální integrity jedince jen několik zdánlivě nevinných slov, pro druhého představuje pomyslné překročení rubikonu např. až fyzický akt.

Když se v roce 2004 příjimal zákon proti sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ozývaly se hlasy, že bude zneužíván a soudy budou zavaleny stovkami žalob. Naštěstí se ukazuje, že tyto obavy byly v drtivě většině případů absolutně liché.

Podle celé řady sexuologů se dá sexuálnímu obtěžování na pracovišti předcházet kvalitní sexuální výchovou ve školách a rodinách. Ta by měla jedinci pomoci vytvořit si správné postoje a k poznání hranice, kdy jde ještě stále o přijatelné žertování a kdy už se aktéři dopouštějí porušování zákona. Ideální je, když verbálně napadený objekt projeví svoji nelibost hned na začátku. To by měl být pro druhou stranu jasný signál, že by měl se svým nepřístojným jednáním bez prodlení přestat.

Vložit inzerát