Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy: Vyšší podpora v nezaměstnanosti

Nemůžete dlouhodobě sehnat práci ve vašem oboru a nevíte, jak takovou nepříjemnou situaci řešit? Jako první možnost se nabízí využít nabídky, které poskytují rekvalifikační kurzy. Účast v takovém kurzu závisí na dohodě mezi úřadem práce a nezaměstnaným. Není stanoveno v žádném zákoně, do jakého termínu musí úřad uchazeče do kurzů zařadit.

Rekvalifikační kurzy přinášejí účastníkům nejenom zvyšování kvalifikace, ale po dobu jejich absolvování také vyšší podporu v nezaměstnanosti ve výši 60 % z posledního čistého platu v zaměstnání. Pokud je uchazeč do kurzů zařazen, nemusí hradit žádné náklady s kurzem spojené.

V případě, že se však rozhodne účastník svoji docházku ukončit, rekvalifikační kurzy se mu řádně prodraží. Úřad práce totiž v takovém případě požaduje uhrazení kurzu v jeho plné výši.

Česká republice v oblasti rekvalifikační kurzy čerpá značné dotace z Evropské unie. Právě z těchto zdrojů je velká část kurzů financována´. Účast v kurzu není omezena věkem, pohlavím a ve většině z nich ani získaným vzděláním.

Rekvalifikační kurzy se mohou vztahovat k mnoha oblastem pracovních činností. Získat vzdělání můžete v oblasti počítačové grafiky, účetnictví, ale také v manuálních činnostech.

Jak již bylo zmíněno, důležité je rekvalifikační kurzy absolvovat od začátku až do konce. Jinak hrozí sankce v podobně nutnosti jejich zaplacení (v řádech deseti tisíců korun) samotným účastníkem.

Vložit inzerát