Průvodní dopis

Průvodní dopis: Dejte zaměstnavateli najevo, že o práci stojíte

Při hledání zaměstnání se poměrně často můžete setkat s tím, že zaměstnavatel požaduje vedle zaslání životopisu také průvodní dopis. Stručně řečeno, tento dokument je jakýmsi podrobnějším vysvětlením strukturovaného životopisu.

Souvislý text by měl obsahovat několik základních náležitostí, na které byste neměli zapomenout. V prvé řadě je to adresa toho, komu je průvodní dopis určen. V úvodním odstavci byste měli zmínit o jakou pozici se ucházíte, případně doplnit o informaci, kde jste se o nabízené pracovní pozici dozvěděli.

V klíčové pasáži průvodního dopisu je třeba vysvětlit, proč se o danou pozici zajímáte. Průvodní dopis je formálním dokumentem psaným v „úředníckém“ tónu. Proto byste své důvody měli popisovat věcně a stručně. Na emoce, familiérní tón či snad expresivní výrazy zde rozhodně není místo. Pečlivě si tedy předem rozmyslete, čím budete argumentovat.

Průvodní dopis rovněž musí obsahovat jakýsi sumář vašich dosavadních profesních zkušeností, včetně výčtu minulých zaměstnavatelů.

Když se zdárně vypořádáte s úskalími tohoto typu textu, dostanete se na závěr, kde je vhodné vyjádřit přání k osobnímu setkání.

Potencionální zaměstnavatel by měl z tónu textu vycítit, že máte o práci vážný zájem a máte mu co nabídnout. Když splníte tyto dvě podmínky, máte velkou šancí, že bude váš průvodní dopis kladně oceněn a vy budete přizváni k osobnímu pohovoru.

Vložit inzerát