Pracovní doba

Pracovní doba se dá dle vzájemné dohody libovolně upravovat

Pracovní doba je stanovena na 40 hodin týdně a do tohoto počtu hodin se nezapočítává pauza na oběd ani případné přesčasy. Zaměstnavatel má možnost libovolně délku pracovní doby upravovat (směrem dolů) dle dohody se zaměstnancem.

Pracovní poměr lze uzavřit na poloviční úvazek, a to např. z důvodu zdravotního handicapu. Dle zákoníku práce však není nutné, aby byl takový zkrácený pracovní úvazek nějakým způsobem zdůvodněn.

Pracovní doba se logicky liší dle náplně pracovní činnosti. V továrnách je obvyklá práce na dvojsměnný až třísměnný provoz, kdy je přesně stanoveno, v jakých intervalech lze např. pracovat 12 hodin atd.

Pracovní doba je právně ošetřena zákoníkem práce, který ukládá zaměstnavateli povinnost vést evidenci pracovní doby, práci přesčas nebo noční práci u jednotlivých zaměstnanců.

Podle zákoníku práce je rovněž možné, aby v některých dnech přesáhla pracovní doba 9 hodin. Upravovat lze ve zvláštních případech i další atributy pracovní smlouvy. Vždy však se souhlasem zaměstnance a výsledná smlouva samozřejmě nesmí být v žádném bodu v rozporu se zákoníkem práce.

Zákoník práce dále ve svých paragrafech upravuje délku pracovní doby pro mladistvé, která činí nejvýše 30hodin týdně. U pracujících, kteří se zabývají těžbou uhlí, rud a nerudných surovin, je dále pracovní doba zkrácena na 37, 5 hodiny týdně. Stejně tak jako u pracovišť s třísměnným a nepřetržitým provozem. Zaměstnanci ve dvousměnném provozu potom mají týdně stanoven limit na 38, 5 hodiny.

Vložit inzerát