Práce v důchodu

Práce v důchodu má právní rámec jako každý jiný pracovní poměr

V posledních dvou letech se značně zjednodušilo zaměstnávání důchodců. Před tímto obdobím byl zaměstnanec po obdržení důchodového výměru nucen podepsat pracovní smlouvu na dobu určitou, a to maximálně na 1 rok. Po uplynutí tohoto období potom bylo možné uzavřít novou smlouvu pro práce v důchodu.

Rok 2010 s sebou přinesl novelu, která stanoví, že důchodce může i po obdržení důchodového výměru zůstat ve standardním pracovním poměru na dobu neurčitou. Práce v důchodu tak dostala právní statut srovnatelný se standardním zaměstnáváním ostatních pracujících. To se týká také výpovědi z pracovního poměru, která se řídí dle vzoru klasické výpovědi pro jakéhokoli jiného zaměstnance.

Práce v důchodu však přesto přináší jedno poměrně velké omezení. Důchodce totiž může u stejného zaměstnavatele pracovat jen maximálně 2 roky. Mezi dalším kontraktem potom musí následovat alespoň šestiměsíční pauza a poté je opět možné přistoupit k opakované spolupráci.

Právní experti ovšem upozorňují, že v tomto bodě se dá práce v důchodu poměrně snadno obejít. Stačí pouze, aby zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pobírajícím k platu důchod jiný druh na období šest měsíců jiný pracovní vztah.

Zároveň práce v důchodu umožňuje pracujícím lidem v důchodovém věku i nadále si zvyšovat důchod. Navýšení stávajícího důchodu se odrazí na příjmech po dvou letech nepřetržité činnosti.

Vložit inzerát