Potvrzení o zaměstnání

Potvrzení o zaměstnání: Zaměstnavatel je povinen vám jej vydat

Potvrzení o zaměstnání, tedy tzv. zápočtový list, je zaměstnavatel ze zákona povinen vystavit při ukončení zaměstnaneckého poměru každému zaměstnanci. Bude jej totiž požadovat při nástupu do jiného zaměstnance váš další zaměstnavatel. Případně je nutné se jím vykázat na úřadu práce při podání žádosti o zprostředkování práce.

Potvrzení o zaměstnání by mělo obsahovat několik povinných náležitosti, ke kterým patří např. Zmínka o tom, jestli byl člověk zaměstnán na základě pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti. Dále je důležité v zápočtovém listu zmínit informace o délce zaměstnání, druhu vykonávané práce a dosažené kvalifikace zaměstnance.

V případě, že byl zaměstnanecký poměr ukončen z důvodu zvlášť závažného prohřešku, mělo by potvrzení o zaměstnání obsahovat i tuto informaci. Příští zaměstnavatel, respektive úřad práce, by se měl v zápočtovém listu také dozvědět, jaký byl váš průměrný výdělek. Tato skutečnost je klíčová v případě, že budete žádat o podporu v nezaměstnanosti.

Jak již bylo zmíněno, vydání zápočtového listu je pro zaměstnavatele povinné. V opačném případě se vystavuje riziku sankcí běžných při porušení zákoníku práce. Na vydání zápočtového listu proto trvejte, máte na to právo a budete jej v další své kariéře nutně potřebovat.

Vložit inzerát