Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti: Odpadá možnost přivýdělků

Podpora v nezaměstnanosti se řídí zákonem o zaměstnanosti. V současné době platí, že je vyplácena po dobu 5 měsíců u osob do 50 let. Nezaměstnaní ve věku od 50 do 55 let dostávají státní podporu o tři měsíce déle a osoby starší 55 let mají ze zákona právo na státní podporu bez jednoho měsíce po celý rok.

Obecně platí, že podpora v nezaměstnanosti činí v prvních dvou měsících 65% z čisté mzdy v posledním zaměstnání. V dalších dvou měsících se podpora v nezaměstnanosti sníží na 50% a ve zbytku doby nezaměstnaní dostávají od státu 45% z čisté mzdy v předchozím zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti: Lidé nad 55 let až 11 měsíců

Po skončení 5, 8 či 11 měsíců má nezaměstnaný nárok pouze na sociální dávky, které činí něco kolem 3 200 Kč, případně se jeho příjmy smrsknou jen na existenční minimum ve výši cca 2 000 Kč.

V posledních měsících podpora v nezaměstnanosti doznala několika změn. Zejména se ruší možnost přivýdělku, díky kterému mohla být podpora v nezaměstnanosti navýšena až o 4 000 Kč. Další poměrně významnou změnou je povinnost nezaměstnaného vykonávat po třetím měsíci pobírání podpory veřejně prospěšné práce. A to v případě, že mu příslušný úřad práce nějakou nabídne.

Třetí z několika novinek je nutnost hlásit se v předem dohodnutých termínech na České poště, čímž se má zamezit nelegálnímu zaměstnávání nezaměstnaných.

Podpora v nezaměstnanosti v roce doznala i dalších změn, které zjistíte na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na webech úřadů práce.

Vložit inzerát