Openspace

Openspace: Zaměstnavatelé jej vítají, jejich podřízení o poznání méně

Openspace je anglický výraz, který v doslovném překladu znamená „otevřený prostor“. Používá se při popisu architektonického uspořádání kanceláře. Pokud tedy pracujete v openspace, znamená to, že sedíte společně se svými kolegy v jedné prostorné místnosti.

Openspace: Trend posledních 10 let

Tento moderní způsob uspořádání kanceláře se v České republice více zdomácněl až v posledních 10 letech a souvisí s příchodem nadnárodních společností na tuzemský trh. Na openspace panují rozporuplné názory. Jedna část zaměstnanců mluví o tom, že ztrácí své soukromí. Druzí jsou zase rádi, že mohou být v kontaktu s ostatními kolegy po celý den. Obecně však lze říci, že většina zaměstnanců openspace příliš v oblibě nemá.

Právě ztráta soukromí je hlavním argumentem, proč nejsou s takovým uspořádáním kanceláře spokojeni. Každý z nás potřebuje alespoň malý prostor, kde může být sám a kam ostatní nemají nepřetržitý přístup. To neplatí pouze pro náš domov, ale i v zaměstnání.

Openspace je spíš oblíben u zaměstnavatelů a lidí ve vyšších managerských funkcích. Důvod je zřejmý, mají dokonalý přehled o činnosti svých zaměstnanců a podřízených.

Vložit inzerát