Noční práce

Noční práce se realizují mezi 22 a 6 hodinou

Za noční práce se dle znění zákoníku práce považuje činnost v zaměstnání, které se realizována mezi desátou hodinou večerní a šestou hodinou ranní.

Zákon speciálně upravuje, kdo nesmí noční práce vykonávat. Je to například osoba mladší 16 let. Pracovník, který již 16-ti let dovršil, potom může v nočních hodinách pracovat pouze jednu celou hodinu za posledních 24 hodin po sobě jdoucích. Nutné je také splnění podmínky, která říká, že noční práce jsou nutné pro dosažení jeho odborné kvalifikace.

Zaměstnanec je rovněž povinen poslat před započetím nočních prací příslušeného zaměstnance na lékařskou prohlídku. Ta by se měla průběžná konat i následně, a to alespoň jedenkrát v průběhu kalendářního roku.

Noční práce patří ke specifickým činnostem a od toho se odvíjí i jejich finanční ohodnocení, což je podobné, jako například u přesčasů.

Noční práce bezesporu patří k povoláním vykonávaným v továrnách, dolech a dalších pracovištích tohoto typu. Zaměstnavatel je povinen poskytovat po dobu vykonávání těchto činnosti možnost občerstvení a také možnost poskytnutí rychlé první pomoci v případě zdravotních komplikací.

Ne každému organismu noční práce vyhovují. I v případě, že projdete lékařskými prohlídkami, může se časem ukázat, že tento typ práce vašemu zdraví příliš neprospívá. Potom je bezesporu lepší poslechnout své zdraví a začít si hledat jiné zaměstnání.

Vložit inzerát