Motivační dopis vzor

Motivační dopis vzor lze najít kdekoli na internetu

Někteří zaměstnavatelé požadují vedle zaslání životopisu také motivační dopis. Pokud si nejste zcela jisti, co by mělo být jeho obsahem, můžete využít motivační dopis vzor. Na internetu lze bez problémů najít desítky těchto vzorů a inspirovat se jimi k napsání vlastního.

Lze říci, že neexistuje jeden jediný motivační dopis vzor, podle kterého bychom jej měli tvořit všichni. Spíš byste jej měli opravdu brát jako jeden ze zdrojů inspirace a do jisté míry si jít svoji vlastní cestou.

Není tak složité odhadnout, bez jakých informací se motivační dopis vzor neobejde. Nesmí v něm chybět pár vět o vašich dosavadních pracovních zkušenostech, k tomu několik argumentů, proč jste právě vy vhodným kandidátem a máte v podstatě hotovo.

Motivační dopis vzor by neměl být příliš zdlouhavý, ale ani příliš stručný. Berte jej jako takové rozšíření životopisu. Zaměstnavatel může po přečtení takového dopisu lépe odhadnout, jestli má vůbec smysl si vás zvát k osobnímu pohovoru.

Když už se ale tak rozhodne po přečtení motivačního dopisu, dá se předpokládat, že jste na něj učinili dobrý dojem. Motivační dopis vzor ale musí mít veškeré nutné náležitosti. Samozřejmostí je, že si po sobě zkontrolujete pravopis. I když se neucházíte o pracovní pozici spojenou s vytvářením textů, stejně je nutné, abyste odeslali potencionálnímu zaměstnavateli solidní text bez gramatických chyb.

Vložit inzerát