Invalidní důchod

Invalidní důchod závisí na zdravotním postižení

Invalidní důchod se dělí dle stupně postižení daného jedince do tří skupin. Do „nejlehčí“ skupiny spadají lidé, kterým zdravotní problémy snižují standardní pracovní výkon o 3% až 49%. Do další skupiny patří lidé, u kterých jde o 50% až 69% snížení pracovní výkonnosti a do poslední skupiny se počítají lidé, kterým poškozené zdraví nedovolí pracovat ani na 30% průměrného výkonu.

O stupni postižení rozhodují posudkoví lékaři, kteří k určování stupně poškození zdraví využívají speciální tabulky. Od stupně postižení se samozřejmě odvíjí i vyplácený invalidní důchod.

Vedle toho je pro výpočet získané částky přiznané státem důležité, jak dlouho jste platili před úrazem důchodové pojištění. Vychází ze z rozdělení dle věkových skupin, které je k nahlédnutí na příslušeném úřadě sociálního zabezpečení, ale samozřejmě také na internetu.

Invalidní důchod a jeho výše se logicky odvíjí také od platu, který invalida pobíral v době, kdy jeho zdraví ještě nebylo vážně poškozeno.

Co se týká rozdělení invalidů do jednotlivých skupin dle postižení, tak často rozhodují jemné detaily. Ne vždy jsou invalidé s rozdělením do dané skupiny spokojeni. A není se co divit. Jde totiž o tisíce korun. Invalidní důchodci mají z podstaty věci stíženou pozici na pracovním trhu. Tudíž je pro ně důležité, aby měli státem přiznanou penzi co nejvyšší.

Žadatelé o invalidní důchod by tedy měli být připraveni, že dosáhnout na maximální možnou částku rozhodně není automatické. Vyžaduje to spoustu trpělivosti, štěstí a také shodu mnoha dalších okolností.

Vložit inzerát