RADA, ODBORNÝ RADA oddělení protiepidemického Prostějov

Pracovní místo ( RADA, ODBORNÝ RADA oddělení protiepidemického Prostějov ) již není aktuální, zadavatel tuto pozici obsadil, nebo si nepřeje tuto pracovní nabídku dále zobrazovat.

Pracovní náplň

Ředitelka Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní službě"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada, odborný rada oddělení protiepidemického Prostějov č. 111404/ID 30015082 ve služebním úřadu Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, v oddělení protiepidemickém Prostějov, odbor protiepidemický, se služebním působištěm Šafaříkova 2907/49 797 20 Prostějov.

Veškeré informace na
https://www.khsolc.cz/o-nas/personalni-zdroje/vyberove-rizeni-dle-statni-sluzby


Podmínky účasti ve výběrovém řízení
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:
a)je státním občanem České republiky , občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],
b)dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],
c)je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě
d)je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě] ,
e)dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolského v bakalářském nebo magisterském studijním programu ,
f)má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě] .

Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní

Vložit inzerát