vedoucí odboru majetku a investic

Pracovní místo ( vedoucí odboru majetku a investic ) již není aktuální, zadavatel tuto pozici obsadil, nebo si nepřeje tuto pracovní nabídku dále zobrazovat.

Pracovní náplň

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občan České republiky, nebo státní občan jiného státu, pokud má uchazeč v České republice povolen pobyt
- dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka
Ostatní požadavky:
- praxe v oblasti územního plánování a stavebního řádu výhodou
- znalost práce na PC (WORD, EXCEL, Outlook)
- výborné organizační schopnosti a schopnost komunikace s lidmi
- praxe ve veřejné správě vítána
- základní odborná zkouška na úseku územního plánování a stavebního řádu výhodou
- flexibilita, spolehlivost, samostatnost
- ochota se dále vzdělávat
- řidičský průkaz skupiny "B"

Náležitosti písemné přihlášky:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
Součásti přihlášky:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- cizí státní příslušník je povinen předložit obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
- úředně ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Přihlášku, včetně příloh, doručte osobně nebo zašlete na adresu Městský úřad Suchdol nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí tak, aby byla doručena nejpozději

Podobné nabídky

Zahradník/ce

Imperial Karlovy Vary a. s.

 • Karlovy Vary
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

RECEPČNÍ 5* hotelu

Imperial Karlovy Vary a. s.

 • Karlovy Vary
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

Podobné nabídky

Zahradník/ce

Imperial Karlovy Vary a. s.

 • Karlovy Vary
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

RECEPČNÍ 5* hotelu

Imperial Karlovy Vary a. s.

 • Karlovy Vary
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc
Vložit inzerát