RADA-ODBORNÝ RADA - koordinátor aktivit v projektu „Vzdělávání a dovednosti pro

Pracovní místo ( RADA-ODBORNÝ RADA - koordinátor aktivit v projektu „Vzdělávání a dovednosti pro ) již není aktuální, zadavatel tuto pozici obsadil, nebo si nepřeje tuto pracovní nabídku dále zobrazovat.

Pracovní náplň

Rada/ odborný rada - koordinátor aktivit v projektu „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)“ v Oddělení zaměstnanosti Odboru zaměstnanosti a EU Krajské pobočky Úřadu
práce ČR v Liberci, ID 11003679, v oboru služby „Zaměstnanost“.
Místem výkonu služby je Liberec.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
určitou, a to do 30. června 2023, po dobu realizace projektu „Vzdělávání a
dovednosti pro trh práce II (VDTP II)“ s reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. leden 2023.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11.
platové třídy.
Hlavní popis činnosti:
Řídí realizaci projektu v kraji. Specificky se zaměřuje na činnosti spojené s nabídkou
optimální skladby rekvalifikačních kurzů a poradenských činností vůči cílové skupině
projektu. Průběžně sleduje nahlášená volná pracovní místa, případně provádí
monitorování přímo v terénu v rámci krajské působnosti, mapuje kvalifikační
požadavky zaměstnavatelů na volná pracovní místa a na základě toho určuje a
doporučuje vhodné rekvalifikace, které tyto požadavky naplňují, a které jsou
následně nabízeny. Může být zapojen do spolupráce s útvarem zprostředkování a
podílet se tak na výběru osob, které je vhodné na jednotlivé rekvalifikace a
poradenské aktivity zařadit (s ohledem na možnosti získání zaměstnání po jejich
absolvování) s nimiž pak sepisuje žádosti a dohody na poradenské činnosti nebo
rekvalifikace. Rovněž vytipovává rekvalifikace, které sice bezprostředně nesměřují k
uplatnění na konkré

Vložit inzerát