ODBORNÝ REFERENT / ODBORNÁ REFERENTKA oddělení sociálně právní ochrany dětí

Pracovní místo ( ODBORNÝ REFERENT / ODBORNÁ REFERENTKA oddělení sociálně právní ochrany dětí ) již není aktuální, zadavatel tuto pozici obsadil, nebo si nepřeje tuto pracovní nabídku dále zobrazovat.

Pracovní náplň

Město Broumov vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na funkci odborného referenta / odborné referentky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Broumov (doba určitá do 02.02.2025 - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou).

Druh práce: výkon správních činností v oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
Místo výkonu funkce: správní obvod obce s rozšířenou působností.
Platové podmínky dle uznané odborné praxe (10. - 11. platová třída).
Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2022 (případně po dohodě).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dosažení věku 18 let; způsobilost k právním úkonům; státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství a trvalý pobyt v České republice; bezúhonnost; ovládání jednacího jazyka; vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, případně vyšší odborné vzdělání.

Další požadavky: odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; praxe sociálního pracovníka v agendách sociálně-právní ochrany dětí vítána; zkouška odborné způsobilosti pro výkon správních činností při sociálně-právní ochraně dětí vítána; dobrá komunikativnost, pečlivost, časová flexibilita, asertivita; orientace v právních předpisech na úseku sociálně-právní ochrany dětí; znalost uživatelské práce s PC - Word, Excel, elektronická pošta, internet, datové schránky; řidičské oprávnění skupiny B.

Místo, způsob podání přihlášky: písemné přihlášky se podávají osobně v podatelně Městského úřadu Broumov, případně se zasílají poštou, a to na adresu u

Vložit inzerát