ROZPOČTÁŘ/ROZPOČTÁŘKA - vedoucí ekonomického úseku (33139) a zástupce ředitele

Pracovní místo ( ROZPOČTÁŘ/ROZPOČTÁŘKA - vedoucí ekonomického úseku (33139) a zástupce ředitele ) již není aktuální, zadavatel tuto pozici obsadil, nebo si nepřeje tuto pracovní nabídku dále zobrazovat.

Pracovní náplň

Životopis + přehled praxe zasílejte na email: m.jetelinova@domovpv.cz (výběrové řízení proběhne v únoru). Jetelinová Marcela, tel. 582 402 103, mobil: 778 116 110
Požadujeme: praxi min. 5 let, výpis z rejstříku trestů
Náplň práce: je přímo podřízen/-a řediteli Domova, komplexní řešení ekonomických záležitostí / financování a rozpočet / organizačně zajišťuje plynulý chod ekonomického úseku, řídí a kontroluje práci podřízených, pro pracovníky ekonomického úseku provádí instruktáže o výkladu předpisů a navrhuje příkazy ředitele k důslednému provádění činnosti ekonomicko-provozního úseku, zajišťuje komplexně registr smluv, provádí komplexní agendu plánu a rozpočtu dle metodiky nadřízeného orgánu, provádí přípravu a sestavení rozborů hospodaření dle platných termínů, dbá o rovnoměrné plnění schváleného rozpočtu, kontroluje čerpání rozpočtových částí, řídí a provádí dohled nad řádným průběhem inventarizace majetku, zúčastní se porad vedoucích pracovníků, provádí účtování dle platných účtových osnov, zajišťuje styk s bankou, kontroluje pravidelně hospodaření svěřeného majetku (sklady, pokladna, hmotného a nehmotného majetku), včas projednává s ředitelem Domova potřebu zakoupení materiálu DDHM, DDNM a materiálu na opravy a spolupracuje při jejich nákupu, zabezpečuje v Domově dodržování předpisů o komplexní ekonomické agendě, prohlubuje a zdokonaluje své znalosti a předpisy pro výkon povolání, sestavuje rozpočet organizace, sleduje, projednává a zúčtovává plnění rozpočtu s nadřízeným rozpočtovým úřadem, zajišťuje realizaci příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opa

Vložit inzerát