Sociální pracovník(ce) / vedoucí pečovatelské služby města Moravský Beroun

Pracovní místo ( Sociální pracovník(ce) / vedoucí pečovatelské služby města Moravský Beroun ) již není aktuální, zadavatel tuto pozici obsadil, nebo si nepřeje tuto pracovní nabídku dále zobrazovat.

Pracovní náplň

Obecná charakteristika pracovní náplně:
ƒ- odpovědnost za provoz pečovatelské služby (dále jen "služba") po stránce odborné,
metodické, provozní a ekonomické včetně provádění kontrolní činnosti,
ƒ-odpovědnost za kvalitní a operativní poskytování služby klientům,
- odpovědnost za dodržování standardů kvality poskytované služby,
- plánování průběhu poskytování služby včetně jejího hodnocení podle osobních cílů, potřeb a schopností klientů,
ƒ- podílení se na práci s klienty služby,
- uzavírání smluv se žadateli a klienty služby o poskytování služby,
- řízení podřízených zaměstnanců a kontrola jejich práce,
- vypracování žádostí o dotace na pečovatelskou službu, jejich kontrola a vyúčtování,
- provádění depistáže a sociálního šetření u žadatelů a klientů služby,
- zabezpečování sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů klientů,
- provádění sociálního poradenství,
- prezentace služby široké veřejnosti.

Předpoklady pro přijetí uchazeče:
- fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním
občanem a má na území ČR trvalý pobyt,
- dosáhl věku 18 let,
- je svéprávný (§ 15 zákona č. 89/2012 Sb.),
- je bezúhonný (§ 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.),
- ovládá jednací jazyk.

Požadované vzdělání:
- vzdělání odpovídající odborné způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterým je
- vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených

Vložit inzerát