REFERENT/KA ODBORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE


Pracovní náplň

Starosta města Milevska vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení místa
„REFERENT ODBORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE“
Platové zařazení: platová třída 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. – příloha č. 1
(21.260 – 31.240 Kč podle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)
Druh práce: zajišťování správních činností na úseku obecného stavebního úřadu (činnost na úseku územního rozhodování a stavebního řádu).
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, který ovládá jednací jazyk
• trestní bezúhonnost
• plná svéprávnost
Požadavky:
• Splnění kvalifikačních požadavků vzdělání podle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Požadavky splňuje uchazeč, který má:
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právního směru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
• řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič
• bezproblémová dovednost pracovat na PC – Windows, Word, Excel, Outlook apod.
• orientace v právních předpisech z oblasti veřejné správy (zejména: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláška č. 268/2009 Sb., o technick

Detaily nabídky REFERENT/KA ODBORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Firma

Město Milevsko ( úřád práce )

Smluvní vztah

Pracovní poměr - plný úvazek

Zařazení

Státní a veřejná správa

Kontaktní osoba

Jaroslav Bolek

Zaujala vás tato nabídka?

Vložit inzerát