REFERENT/-KA ODBORU VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  • Vítkov

Pracovní místo ( REFERENT/-KA ODBORU VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ) již není aktuální, zadavatel tuto pozici obsadil, nebo si nepřeje tuto pracovní nabídku dále zobrazovat.

Pracovní náplň

KO: Ing. Šárka Petrtýlová, tel. 556 312 203 nebo Ing. Miroslava Kunzová, tel. 556 312 260.
Písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚÚ VÍTKOV - DOBA NEURČITÁ - NEOTVÍRAT", s uvedením adresy podavatele do 18. května 2020. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup dle dohody po ukončení výběrového řízení.
Druh práce: referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, Městského úřadu ve Vítkově.
Charakteristika práce: výkon speciálního stavebního úřadu na pozemních komunikacích v rámci přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jiné požadavky: samostatnost, spolehlivost, pečlivost, komunikativnost, zodpovědnost, výhodou praxe ve státní správě a samosprávě, výhodou orie

Vložit inzerát