REFERENT/KA EVIDENCE POPLATKŮ - POKLADNÍ

 • Prostějov

Pracovní místo ( REFERENT/KA EVIDENCE POPLATKŮ - POKLADNÍ ) již není aktuální, zadavatel tuto pozici obsadil, nebo si nepřeje tuto pracovní nabídku dále zobrazovat.

Pracovní náplň

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk
Požadavky:
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou podmínkou;
- znalost zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění;
- praxe ve veřejné správě výhodou;
- zkušenosti v zajišťování pokladních služeb výhodou;
- umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
- schopnost analytického a koncepčního myšlení
- spolehlivost a pečlivost
- znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
- životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestn

Podobné nabídky

STRÁŽNÝ/STRÁŽNÁ, DETEKTIVOVÉ PRODEJNY

Bohemia Marten Plus s.r.o.

 • Prostějov
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

ASISTENT/ ASISTENTKA OBSLUHY KAVÁRNY - OBSLUHA,...

Botanico cafe s.r.o.

 • Prostějov
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

VRÁTNÝ/VRÁTNÁ

SIDA s.r.o.

 • Prostějov
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

Podobné nabídky

STRÁŽNÝ/STRÁŽNÁ, DETEKTIVOVÉ PRODEJNY

Bohemia Marten Plus s.r.o.

 • Prostějov
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

ASISTENT/ ASISTENTKA OBSLUHY KAVÁRNY - OBSLUHA,...

Botanico cafe s.r.o.

 • Prostějov
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

VRÁTNÝ/VRÁTNÁ

SIDA s.r.o.

 • Prostějov
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc
Vložit inzerát