VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŘIDIČŮ, PRÁVNÍCI NA ODBORU DOPRAVY

 • Prostějov

Pracovní místo ( VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŘIDIČŮ, PRÁVNÍCI NA ODBORU DOPRAVY ) již není aktuální, zadavatel tuto pozici obsadil, nebo si nepřeje tuto pracovní nabídku dále zobrazovat.

Pracovní náplň

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo - podmínkou
- znalost zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění – výhodou
- znalost zákonů upravujících výkon státní správy v působnosti odboru dopravy - výhodou
- praxe ve veřejné správě – výhodou
- praxe v řídící činnosti - výhodou
- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
- dobré komunikační schopnosti
- spolehlivost, schopnost učit se novým poznatkům
- znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, ASPI)
- splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení)
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů

Podobné nabídky

AUTOMECHANICI

FORTE a.s.

 • Mostkovice
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

NÁSTROJAŘI

FORTE a.s.

 • Mostkovice
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

MECHANICI - NÁSTROJÁŘI

ALPER a.s.

 • Prostějov
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

Podobné nabídky

AUTOMECHANICI

FORTE a.s.

 • Mostkovice
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

NÁSTROJAŘI

FORTE a.s.

 • Mostkovice
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc

MECHANICI - NÁSTROJÁŘI

ALPER a.s.

 • Prostějov
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak měsíc
Vložit inzerát