REFERENT/KA REGISTRU OBYVATEL, OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ

 • Prostějov

Pracovní místo ( REFERENT/KA REGISTRU OBYVATEL, OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ ) již není aktuální, zadavatel tuto pozici obsadil, nebo si nepřeje tuto pracovní nabídku dále zobrazovat.

Pracovní náplň

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která je:
- státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk
Další požadavky
- středoškolské vzdělání podmínkou
- vyšší odborné vzdělání se zaměřením na veřejnou správu výhodou
- zkoušky odborné způsobilosti v oblasti vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů výhodou
- praxe ve veřejné správě výhodou
- schopnost efektivně komunikovat s veřejností, korektní vystupování
- schopnost vysokého pracovního nasazení
- znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)
- řidičský průkaz skupiny B výhodou
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením
- ověřenou kopii d

Podobné nabídky

OSOBNÍ ASISTENT/KA U SENIORŮ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽ...

Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s.

 • Prostějov
 • Plný úvazek
 • Inzerováno před 7 dny

ASISTENT / ASISTENTKA PEDAGOGA (NOČNÍ VYCHOVATELÉ)

Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333

 • Plumlov
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak týden

*OPERÁTOR / OPERÁTORKA AUTOMATICKÉ LINKY - KRÁT...

PRAGMA personální agentura s.r.o.

 • Prostějov
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak týden

Podobné nabídky

OSOBNÍ ASISTENT/KA U SENIORŮ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽ...

Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s.

 • Prostějov
 • Plný úvazek
 • Inzerováno před 7 dny

ASISTENT / ASISTENTKA PEDAGOGA (NOČNÍ VYCHOVATELÉ)

Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333

 • Plumlov
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak týden

*OPERÁTOR / OPERÁTORKA AUTOMATICKÉ LINKY - KRÁT...

PRAGMA personální agentura s.r.o.

 • Prostějov
 • Plný úvazek
 • Inzerováno déle jak týden
Vložit inzerát