Právník/právnička do oddělení pozemních staveb

 • Olomouc

Pracovní místo ( Právník/právnička do oddělení pozemních staveb ) již není aktuální, zadavatel tuto pozici obsadil, nebo si nepřeje tuto pracovní nabídku dále zobrazovat.

Pracovní náplň

Místo výkonu práce: Magistrát města Olomouce.
Druh práce: výkon komplexní stavebně-právní činnosti Magistrátu města Olomouce - zařazené v odboru stavebním. Pracovní poměr na dobu určitou - zástup po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti, mateřské dovolené, řádné dovolené a rodičovské dovolené.
Požadavky a předpoklady: Dosažené vzdělání: VŠ v magisterském studijním programu nebo VŠ v bakalářském studijním programu; obor: právo, právní věda; praxe: v oboru vítána; znalosti a dovednosti: znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním, znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; dobrá znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel), samostatnost, dobré komunikační schopnosti, ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis uchazeče. K přihlášce je nutno přiložit: strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 1. října 2018 POUZE na adresu Magistrát města Olomo

Podobné nabídky

Svářeč kovů v ochranné atmosféře

ASPER ENVI, s.r.o.

 • Olomouc
 • Inzerováno déle jak týden

Instalatér

GEMO a.s.

 • Olomouc
 • Inzerováno déle jak týden

Dlaždič

TOMA Olomouc, s.r.o.

 • Olomouc
 • Inzerováno déle jak týden

Podobné nabídky

Svářeč kovů v ochranné atmosféře

ASPER ENVI, s.r.o.

 • Olomouc
 • Inzerováno déle jak týden

Instalatér

GEMO a.s.

 • Olomouc
 • Inzerováno déle jak týden

Dlaždič

TOMA Olomouc, s.r.o.

 • Olomouc
 • Inzerováno déle jak týden
Vložit inzerát