Právník/čka - odbor sociálních věcí - zástup za MD

 • Ostrava

Pracovní místo ( Právník/čka - odbor sociálních věcí - zástup za MD ) již není aktuální, zadavatel tuto pozici obsadil, nebo si nepřeje tuto pracovní nabídku dále zobrazovat.

Pracovní náplň

Pracoviště: nám J. Gagarina 4, Slezská Ostrava
Kontakt: výběrové řízení - přihláška musí obsahovat přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče. Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v životopise, v průvodním dopise apod.
Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové zprávy, bude nutné výpis z evidence Rejstříku trestů a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Lhůta pro podání přihlášky: do 21. 9. 2018

Způsob a místo podání:
poštou nebo osobním doručením na podatelnu Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina č. 4, Slezská Ostrava, v zalepené obálce označené VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 14/2018 - NEOTVÍRAT s uvedením adresy uchazeče (odkaz na www.slezska.cz).

Adresa: Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu
odbor vnitřních věcí
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Požadované doklady:
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností,
- výpis z evidence Rejstříků trestů, ne starší 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, obor právo a právní věda

Zaměstnanecké výhody: 25 dnů dovolené, pružná pracovní doba, benefity ze sociálního fondu

Podobné nabídky

Lékař/ka na oddělení fyziologie a psychologie p...

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

 • Ostrava
 • Inzerováno před 6 dny

Automechanik/čka, karosář/ka

AUTO KŘENEK s.r.o.

 • Ostrava
 • Inzerováno před 6 dny

Skladník/ce

ARGOS ELEKTRO, a. s.

 • Ostrava
 • Inzerováno před 6 dny

Podobné nabídky

Lékař/ka na oddělení fyziologie a psychologie p...

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

 • Ostrava
 • Inzerováno před 6 dny

Automechanik/čka, karosář/ka

AUTO KŘENEK s.r.o.

 • Ostrava
 • Inzerováno před 6 dny

Skladník/ce

ARGOS ELEKTRO, a. s.

 • Ostrava
 • Inzerováno před 6 dny
Vložit inzerát